Training

Groepsgedrag

Mannen en vrouwen gedragen zich vaak traditioneler dan zij zich bewust zijn. Daar komt bij dat in grotere groepen de gedragscode wordt bepaald door de meerderheid, de  macht van het getal. Zolang vrouwen in de minderheid zijn, zullen zij de neiging hebben zich aan te passen aan die code, en is er van ware diversiteit geen sprake.

Mag ik uw bril even lenen?

Die code werkt ook door in het beoordelen van de kwaliteiten en talenten van vrouwen, en daarmee hun kansen op doorstroming. Traditionele leiderschapskwaliteiten als besluitvaardigheid en krachtig optreden, blijken de overheersende norm waarmee ook vrouwen worden beoordeeld, en al snel te licht bevonden. Terwijl meer feminiene
leiderschapskwaliteiten als draagvlak vormen voor besluitvorming en verdieping
niet op waarde worden geschat, of, beter gezegd, niet ‘gezien’.

Doorbraak in drie stappen:  ontrafelen – bundelen – vervlechten

Wil uw organisatie deze macht van de vanzelfsprekendheid doorbreken, dan is inzicht in dit soort mechanismen van gedrag en beoordeling onontbeerlijk. Daarvoor ontwikkelen wij op uw organisatie en wensen toegesneden trainingen, variërend van interactieve vaardigheidsworkshops met acteurs, de awareness-training Diversity and
Inclusion tot een module leidinggeven aan diversiteit en inclusie.

Via een vernuftige en humoristische aanpak ontrafelen we met u die mechanismen,
bundelen we de inzichten die dit oplevert en bieden we zicht op hoe mannen en vrouwen hun kwaliteiten kunnen vervlechten. Zo raken mannen en vrouwen persoonlijk gecommitteerd om zich daadwerkelijk in te zetten voor het bereiken van diversiteit.