Advies

Inzicht kan in één dag

U kunt verschillende wegen bewandelen voor een succesvolle aanpak van het
diversiteitbeleid in uw organisatie. Maar welke strategie u ook kiest, het draait altijd allereerst om het verhogen van het inzicht waarom die diversiteit er niet vanzelf is, en er ook nooit zonder inspanning zal komen.

Dit zal iedereen ervaren die aan onze awareness-training deelneemt, een
training van slechts één dag. Juist voor de top van de organisatie is deze
training de  uitgelezen manier om de vinger achter het probleem te krijgen,
zodat u werkelijk beseft waar u aan begint. Zij die de koers bepalen vormen immers de wal die het schip moet willen keren.

Wij zijn graag uw partner

Wij adviseren u graag bij het bepalen van de geschiktste strategie en plan van aanpak. Tijdens het veranderingstraject lopen we langs de zijlijn mee om de implementatie van de gekozen acties zo nodig bij te sturen. Dit alles natuurlijk met uw projectleider, en met inzet van alle daartoe geijkte instrumenten.

WHEN DIVERSITY MATTERS – EACH WOMAN MATTERS