Klachten

Interne Klachtenprocedure:

Wanneer u klachten over ons hebt, kunt u daarover schriftelijk een klacht indienen.

Wilt u deze richten aan ons bureau: Asscher Consultancy: Cannenburg 51, 1081 GW Amsterdam, t.a.v. mevr. C. Asscher.

De klachtenprocedure vindt u hier.