Oog voor talent

Oog voor talent

Uw onderneming een aantrekkelijke plek voor de meest getalenteerde mannen en
vrouwen? Waar beiden doorstromen, om samen te excelleren? De inzichten en vaardigheden van uw leidinggevenden zijn daarvoor doorslaggevend. Zij moeten immers oog hebben voor die talenten, terwijl mannen en vrouwen in groepen anders opereren. En waar de ene groep in de meerderheid is, komt de andere al snel in de knel. Als de top van uw organisatie deze mechanismen van in- en uitsluiting herkent en erkent, de gekozen strategie handen en voeten kan geven en diversiteit als speerpunt succesvol en duurzaam vast weet te houden, dan zal uw organisatie excelleren.

Talent naar de top
Tientallen bedrijven en instellingen tonen nu het lef diversiteit daadwerkelijk aan te pakken door zich te committeren aan het convenant Talent naar de Top. Vrouwelijk talent dus, dat zonder een actief beleid niet door blijkt te stromen naar de top, de mythe van gelijke kansen ten spijt. Wij hebben ons de laatste tien jaar gespecialiseerd in strategisch advies & begeleiding, en in het onthullen van de mechanismen die doorstroming beletten. Voor de duidelijkheid: bij mannen én bij vrouwen!  Diversity really Matters.

Caty Asscher is initiatiefneemster van NDM – het Netwerk Diversity Matters