Leiderschapsprogramma’s

Authentiek leiderschap
Ambitieuze, talentvolle vrouwen lopen in hun carrière naar de top allemaal  tegen hetzelfde aan. Moeten zij voldoen aan de beelden van succesvol leiderschap, kortom zich aanpassen aan de heersende cultuur, of kunnen zij authentiek blijven en zo toch ‘hun mannetje staan’.

Wij bieden verschillende programma’s voor hoogopgeleide vrouwen om de kracht van hun authentieke leiderschap te ontwikkelen. In die programma’s draait het om vragen als: Hoe neemt u ruimte in, hoe houdt u pro-actief koers, hoe zorgt u dat u constructief en sterk de onderhandelingen stuurt, hoe gaat u om met de patronen van invloed, hoe bouwt u aan uw netwerk. En, om met de belangrijkste want allesbepalende vraag te eindigen: Wat zijn uw drijfveren en overtuigingen, wat betekenen die voor uw keuzes?

Programma’s met open inschrijving
De laatste tien jaar hebben wij ons erop toegelegd topvrouwen uit verschillende
organsiaties en bedrijfstakken bij elkaar te brengen in programma’s met een
open inschrijving. Twee keer per jaar heeft u de gelegenheid aan zo’n bijzondere leergang deel te nemen. De ene specifiek voor artsen, de andere voor alle topvrouwen.

1. Leergang authentiek leiderschap

voor topvrouwen in samenwerking met Annemarie van Iren. Lees meer>>

 

2. Leergang Strategisch leiderschap

voor vrouwelijke artsen in samenwerking met Margreet van Rixtel en Shelly Scholtz. Lees meer>>

Programma’s in-company

Wij kunnen verschillende leergangen, trainingen en workshops voor u ontwikkelen en verzorgen. Maatwerk, uiteraard. Toegesneden op uw wensen en uw organisatie. Dat kan variëren van een leergang zoals hierboven genoemd, een training onderhandelen voor jonge vrouwen tot workshops voor vrouwennetwerken.

3. Voor mannen en vrouwen: Good Politics

De meeste mensen hebben weinig op met macht strijd of verborgen agenda’s, de onzichtbare krachten in organisaties. Ze vinden het onethisch, manipulerend, staan negatief tegenover het meespelen van het politieke spel en weigeren eraan met te doen. Maar wil je je persoonlijke of professionele doelen bereiken dan zal je door die donkere wateren van het kantoor politiek moeten navigeren. Hoe kan je leren een neutrale houding aan te nemen tegenover politiek en hoe kan je op een goede manier het politieke spel leren spelen zonder je eigen integriteit en authenticiteit geweld aan te doen?

“Politically savvy” worden is de essentiële sleutel tot integer en succesvol leiderschap

De uitgebreide research van Joel Luca, PhD, laat zien dat slechts 5% van alle mensen in organisaties “political savvy” is. Zij zijn significant meer tevreden met hun werk en hun impact op de organisatie. Bovendien worden zij veel vaker gezien als de echte leiders. Zij presteren en worden significant beter beloond.

Als je wil leren hoe je op een ethische manier het politieke spel kan spelen om je doelen te bereiken – om “political savvy” – te worden, krijg je in deze workshop de theoretische kennis en de praktische vaardigheden aangereikt om succesvol politiek complexe situaties te sturen.

Deze workshop helpt je:

  • Je eigen politieke stijl te analyseren
  • Strategieën en tactieken te gebruiken
  • Op een systematische en pro actieve manier initiatieven te nemen
  • een ethische stijl te realiseren om je doelen te bereiken

Kosten: € 495,00 p/p.

Duur workshop: 1 dag

Datum:

Download hier het aanmeldingsformulier.