Good Politics

Good Politics

De meeste mensen hebben weinig op met macht strijd of verborgen agenda’s, de onzichtbare krachten in organisaties. Ze vinden het onethisch, manipulerend, staan negatief tegenover het meespelen van het politieke spel en weigeren eraan met te doen. Maar wil je je persoonlijke of professionele doelen bereiken dan zal je door die donkere wateren van het kantoor politiek moeten navigeren. Hoe kan je leren een neutrale houding aan te nemen tegenover politiek en hoe kan je op een goede manier het politieke spel leren spelen zonder je eigen integriteit en authenticiteit geweld aan te doen?

“Politically savvy” worden is de essentiële sleutel tot integer en succesvol leiderschap

De uitgebreide research van Joel Luca, PhD, laat zien dat slechts 5% van alle mensen in organisaties “political savvy” is. Zij zijn significant meer tevreden met hun werk en hun impact op de organisatie. Bovendien worden zij veel vaker gezien als de echte leiders. Zij presteren en worden significant beter beloond.

Als je wil leren hoe je op een ethische manier het politieke spel kan spelen om je doelen te bereiken – om “political savvy” – te worden, krijg je in deze workshop de theoretische kennis en de praktische vaardigheden aangereikt om succesvol politiek complexe situaties te sturen.

Deze workshop helpt je:

  • Je eigen politieke stijl te analyseren
  • Strategieën en tactieken te gebruiken
  • Op een systematische en pro actieve manier initiatieven te nemen
  • een ethische stijl te realiseren om je doelen te bereiken

Kosten: € 495,00 p/p.

Duur: 1 dag

Data: 

Download hier het aanmeldingsformulier.